• 5A Phan Sào Nam, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
  • info@vtkp.net
  • 028.626 54 168 (3 line)

Phần mềm ứng dụng

Phần mềm quản lý

CTY Viễn Thông cung cấp Phần mềm quản lý Dữ liệu Sở Ban Ngành, Doanh nghiệp, Cửa hàng.., sản xuất ERP theo nhu cầu trên nền tảng Web ứng dụng, Sofware (Phần mềm cài đặt trên máy tính), App web, App...

TGIP
SongNgan
DM7
Đối tác
Đối tác
VietControl
Hung Bao Loc
Đại Học CNTT
AnNong